- W handlu produktami rolno-spożywczymi mamy saldo dodatnie na poziomie ok. 2 mld euro. Podczas gdy w innych działach gospodarki, pozostaje ono ujemne. Dwadzieścia procent naszego eksportu stanowią produkty żywnościowe, a 80% ich wysyłane jest na rynki unijne. Musimy jednak zabiegać o rynki trzecie. Poprawiliśmy relacje z rynkiem rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Teraz prowadzimy intensywne działania, zabiegając o dalsze trudne, ale ciekawe i duże rynki. Wzrastająca produkcja rolna w Europie zmusiła nas do poszukiwania konsumenta poza Europą. Chcemy, aby nasze produkty ze znakiem „Poznaj Dobrą Żywność" trafiły na rynek chiński, koreański, singapurski i wietnamski. Obronią się tam jakością – mówi Marek Sawicki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2004 roku realizuje Program ,,Poznaj Dobrą Żywność''. Jest on częścią polityki Unii Europejskiej służącej podniesieniu jakości i zwiększeniu różnorodności żywności na obszarze Wspólnego Rynku.

Głównym celem Programu jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Uczestniczyć w nim mogą przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Znak PDŻ jest przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.

pdz1.jpg

pdz4.jpg

pdz6.jpg

pdz8.jpg

pdz10.jpg

pdz12.jpg

Podobał się artykuł? Podziel się!