Kolegium Naukowe to grono wybitnych znawców w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa i jakości żywności, w skład którego wchodzą:
1) prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Żywności Zakład Oceny Jakości Żywności, Kierownik Zakładu, Przewodniczący Kolegium
2) prof. dr hab. Franciszek Świderski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywności Funkcjonalnej Kierownik Katedry, Zastępca Przewodniczącego
3) prof. dr hab. Bolesław Wojtoń - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
4) prof. dr hab. Jan Żmudzki - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
5) prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno – Administracyjnych, Zakład Prawa Rolnego, Dyrektor Instytutu, Zastępca Przewodniczącego
6) prof. dr hab. Janusz Czapski - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach,
7) prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
8) prof. dr hab. Stefan Ziajka - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dziekan Wydziału Nauki o Żywności, Zastępca Przewodniczącego
9) prof. dr hab. Władysław Chojnowski - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,
10) prof. dr hab. Zbigniew Skinder – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Rektor
11) prof. dr hab. Piotr Bykowski - Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Kierownik Zakładu Zakład Technologii Przetwórstwa
12) prof. dr hab. Jerzy Szyrmer - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
13) dr Dariusz Siembab - Polskie Towarzystwo Lekarskie,
14) mgr Jerzy Marcinek - ARiMR, Sekretarz Kolegium
15) prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
16) Prof. dr hab Artur Nowak – Far - SGH w Warszawie Katedra Prawa Europejskiego,
17) lek. wet. Robert Gmyrek.

Podczas posiedzenia Kolegium rozpatrzyło kolejne wnioski, złożone przez firmy, których wyroby ubiegają się o znak „Poznaj Dobrą Żywność”. Były to produkty mleczarskie, mięsne, przetwory owocowo-warzywne, wyroby piekarsko-ciastkarskie oraz herbatki owocowo-ziołowe i napoje kawowe. Przyznane znaki „Poznaj Dobrą Żywność” będą wręczane, przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza, na uroczystej gali w dniu 17 września 2007 r., podczas targów Polagra Food w Poznaniu.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!