Grupa trzymająca władzę

To nasza redakcyjna trójca. Zwykle bywają uroczy i mili, ale lepiej nie sprawdzać ich cierpliwości podczas zamykania kolejnego numeru. Dbają o zawartość merytoryczną miesięcznika, a także sprawują piecze nad portalem internetowym. Motywują dziennikarzy do podejmowania czasem trudnych i żmudnych tematów, ale ciekawych i oczekiwanych przez naszych czytelników. Adrenalina zastępuje im kawę, treściwy materiał – śniadanie.

Wojciech Denisiuk - redaktor naczelny
Zainteresowanie rolnictwem wyniósł z domu rodzinnego. Za pierwsze większe zarobione pieniądze kupił… wymarzony kombajn do zboża. Ukończył wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. Na kilkanaście lat uwiodła go inna pasja – motoryzacja, ale w myśl powiedzenia: „Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy”, kilka lat temu powrócił na właściwe tory. Gdy tylko ma okazję, ucieka na łono natury, gdzie często można go spotkać za kierownicą ciągnika – jak twierdzi – to go uspokaja. Od maja 2014 roku redaktor naczelny „Farmera”. Ma praktyczny kontakt ze wsią oraz – ku przerażeniu załogi – co i rusz pomysły na nowe inicjatywy.

 Wojciech Konieczny - zastępca redaktora naczelnego
Dobry duch redakcji i jednocześnie szef działu agrotechniki. Fachowiec, jakich mało. Z wykształcenia agronom po warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wciąż zadziwia nas wiedzą i zamiłowaniem do rolnictwa. Dawniej pracował m.in. w spółdzielni produkcyjnej, był także dyrektorem przedstawicielstwa w Polsce duńskiej firmy nasiennej oraz zajmował się sprzedażą kombajnów do buraków. Z pasją potrafi opowiadać o kłosach, kłoskach, tantnisiach i całej brygadzie szkodników. Wyjaśnia nam zawiłości procesów biochemicznych, a świat roślin zdaje się nie mieć przed nim tajemnic. Dzień zaczyna od mocnej herbaty i uśmiechu. Miłośnik pszczelarstwa, kolekcjoner polskiego malarstwa. Nasz herbicyd na nudę i zły humor.