- "Francja jest gotowa współpracować z Polską w sprawie przeglądu i przyszłości WPR - także tej po  2013 r." - zadeklarował minister rolnictwa Francji Michel Barnier podczas wspólnej z polskim ministrem Markiem Sawickim. I dodał: - "Musimy być czynnymi uczestnikami w negocjacjach z WTO, nie możemy zgodzić się z polityką rolną, która jest niesprawiedliwie rozłożona między krajami w nich uczestniczących - nie możemy być naiwni". Z kolei Marek Sawicki podkreślił, że - "Nowe państwa powinny mieć okres przejściowy, jednak niezbyt długi, by nie tworzyć niezdrowej konkurencji wobec starych członków Unii." 

Konferencja

Autor: Michał Halemba

Opis: Ministrowie Francji Michel Barnier i Polski Marek Sawicki na wspólnej konferencji prasowej w MRiRW

Konferencja 2

Autor: Michał Halemba

Opis: Francja chce wspólnych rozmów z Polską o WPR

Wspólny polsko-francuski komunikat prasowy po spotkaniu ministrów rolnictwa:

Wspólna Polityka Rolna była i pozostaje jednym z fundamentów integracji europejskiej. Stanowiła pierwszą wspólnotową politykę gospodarczą. Od momentu jej powstania, doprowadziła do zaspokojenia potrzeb żywnościowych kontynentu europejskiego.
Zreformowana Wspólna Polityka Rolna stanowi obecnie istotny element strategii lizbońskiej, bezpieczeństwa sanitarnego, integracji terytorialnej i zachowania środowiska naturalnego.

W dniu dzisiejszym, wobec światowych wyzwań w zakresie wyżywienia i oczekiwań obywateli europejskich, Wspólna Polityka Rolna powinna wzmocnić swoją rolę w dziedzinie niezależności i bezpieczeństwa żywnościowego, równowagi żywnościowej na poziomie światowym, zachowania obszarów wiejskich oraz środowiska i to zarówno w aspekcie zrównoważonej gospodarki zasobami, jak i walki ze zmianami klimatycznymi.