X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych było okazją m.in. do dysusji nad przyszłością rynku biopaliw.