Od 1 września będą obowiązywały bardziej restrykcyjne unijne przepisy dotyczące produktów wędzonych. Według nich najwyższy dopuszczalny poziom benzopirenów zawartych m.in. w kiełbasie czy szynce zostanie zmniejszony z 5 do 2 mikrogramów na jeden kilogram wędlin. Dopuszczalny poziom sumy innych związków WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - benzopirenu, benzantracenu, benzofluorantenu i chryzenu) wynoszący obecnie 30 mikrogramów w 1 kg wędlin, od 1 września będzie wynosił 12 mikrogramów.

W związku z informacjami, że wymogów tych nie będą musiały spełniać wędliny z Listy Produktów Tradycyjnych, do urzędów marszałkowskich zaczęła napływać duża liczba wniosków o wpisanie produktów wędzonych tradycyjnie na listę. W Małopolsce było ich 19, osiem kolejnych jest w zaawansowanej fazie przygotowania i niemal codziennie zgłaszają się kolejni producenci zainteresowani wpisem.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Przewiduje ono, że odstępstwa od dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) nie będą związane z wpisem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

"Konsultacje potrwają do 7 sierpnia" - powiedziała dyrektor biura prasowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Małgorzata Książyk.

Projekt rozporządzenia zakłada, że przez najbliższe trzy lata (do końca sierpnia 2017 r.) możliwa będzie produkcja i sprzedaż wyłącznie na terenie Polski wyrobów mięsnych wędzonych tradycyjnie według dotychczas stosowanych norm (w których najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia dla benzopirenu będzie wynosił nie więcej niż pięć mikrogramów na kilogram, a dla sumy WWA nie więcej niż 30 mikrogramów na kilogram). Z tego odstępstwa od unijnych przepisów będą mogli skorzystać producenci, którzy na piśmie zgłoszą konkretne produkty wędzone tradycyjnie powiatowemu lekarzowi weterynarii. Odstępstwo ma obejmować produkty, do wytworzenia których nie są używane środki aromatyzujące dym wędzarniczy.