Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Zakłada, że polscy młodzi rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfiką produkcji rolniczej w Europie.

Główne cele programu to:
- Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w Teksasie i Polsce.
- Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
- Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie.
- Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

W trakcie 6 - tygodniowego pobytu uczestnicy programu będą brali udział w codziennych zajęciach rodziny goszczącej, zdobywali doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii i ekonomii. Będą odbywali spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w Polsce.

Pierwsza delegacja młodych amerykańskich rolników, której towarzyszyć będzie grupa profesorów z teksańskich uczelni stanowych Tarleton State University i Texas A&M University przyjechała do Polski 1 czerwca.
Inauguracją wymiany było spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą, który opisał polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej i świata. Podkreślił także chęć poszerzania obszarów polsko-amerykańskiej współpracy.
- Jesteśmy otwarci na wspólne działania w różnych dziedzinach. Bardzo się cieszę, że polskie i amerykańskie organizacje branżowe organizują program wymiany młodych rolników i farmerów. Musimy kształcić swoich następców, którzy będą z czasem przejmowali gospodarstwa i kontynuowali pracę w branży rolno-spożywczej - powiedział Kalemba.

Przedstawiciel amerykańskiej delegacji profesor Jimmy Mazurkiewicz został uhonorowany pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Amerykanin z polskimi korzeniami współpracuje z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, promuje krajowe rolnictwo i osiągnięcia techniczne.