Jak ocenił podczas uroczystości wręczenia promes wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, intencją rządu premiera Donalda Tuska jest pomaganie polskim gminom dotkniętym przez różnego rodzaju klęski żywiołowe.

"Państwo musi słuchać tych, którzy mają problemy i pomagać tym, którzy wiedzą jak je rozwiązywać" - powiedział wicepremier Schetyna. Dodał, że rząd zamierza przeznaczać znaczące środki na programy profilaktyczne, minimalizujące straty wynikające z powodzi czy ruchów osuwiskowych.

Promesy, czyli zapewnienia o przyznaniu pieniędzy budżetowych, pochodzą z dwóch źródeł finansowania: projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" oraz dofinansowania z rezerw celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 112 mln zł przyznane Małopolsce to prawie tyle, ile w ciągu całego zeszłego roku.

Z projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" skorzysta 37 gmin i powiatów, które w sumie otrzymają ponad 81,5 mln zł. Najwięcej przewidziano dla powiatu limanowskiego - 10,4 mln zł na dwa zadania, miasta Krynica Zdrój - 10 mln zł na dwa zadania oraz dla samorządu województwa małopolskiego - 9 mln zł na pięć zadań.

Dotacje z tego projektu są przeznaczane na stabilizację osuwisk oraz likwidację ich skutków, w tym odbudowę zniszczonej w wyniku ruchów ziemi infrastruktury publicznej.

Z rezerw celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 115 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma w sumie 30,3 mln zł. Najwyższe dotacje otrzymały powiaty bocheński (1,5 mln zł), gmina Stary Sącz (1,5 mln zł) oraz powiat tarnowski (1,1 mln zł).

O dotacje zwróciło się 112 małopolskich gmin i powiatów, które przedstawiły potrzeby oszacowane na ponad 125 mln zł. Małopolska liczy, że obecne promesay to pierwsza transza pieniędzy. W poprzednich latach MSWiA przyznawało zwykle dwie lub trzy transze.

W całym zeszłym roku województwo małopolskie otrzymało 121 mln zł dotacji, dzięki którym odbudowano 67,5 km dróg, sześć mostów, 11 kilometrów wodociągów oraz jedno ujęcie wody pitnej. Wykonano również prace stabilizacyjne na 40 osuwiskach.

W zeszłym roku lokalne podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu przyniosły w Małopolsce straty oszacowane na ponad 132 mln zł. W roku 2006 szacunek zniszczeń wyniósł 189 mln zł.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!