Promocja oraz dokładna informacja na temat produktów rolnych jest bardzo ważna z punktu widzenia nie tylko konsumentów, lecz również producentów.

W celu wzmożenia akcji dot. promocji oraz europejskich smaków powstała "Zielona księga".

W wyniku konsultacji "Zielonej księgi", podczas konferencji: „Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście” wskazane zostały istotne kwestie związane z promocją produktów rolno-spożywczych na rynkach regionalnych i lokalnych, rynku wewnętrznym UE, jak również na rynkach zewnętrznych. Podniesiona została konieczność wspierania krótkich łańcuchów dystrybucji, prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących zrównoważonego odżywiania, podkreślania jakości flagowych europejskich produktów, stworzenia europejskiej platformy informacyjnej. Profesor Borchardt podkreślił konieczność: rewizji listy grup produktów podlegających wsparciu, elastycznego reagowania na pojawiające się wyzwania (np. wybuch epidemii E. coli), prowadzenia programów wielonarodowych, wspierania europejskiego eksportu poprzez: prowadzenie badań rynku, organizację kampanii informacyjnych, zapewnienie uczestnictwa europejskich producentów w międzynarodowych targach i wystawach.

- Europejska polityka promocyjna i informacyjna musi zawierać rzeczywistą wartość dodaną – w przeciwnym wypadku nie ma sensu jej prowadzenie - dodał profesor Borchardt. 

Następnie, Pan Robert Taylor, Dyrektor Zarządzający European Research Associates, omówił wyniki konsultacji publicznych w sprawie Zielonej księgi, które trwały w okresie od 14 lipca do 7 października 2011 r.

Kwestionariusz zawierał 17 pytań dotyczących czterech podstawowych zagadnień: europejskiej wartości dodanej, promocji na rynku wewnętrznym, promocji na rynku zewnętrznym oraz treści i zarządzania. W konsultacjach uczestniczyli konsumenci, producenci, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.

W zakresie europejskiej wartości dodanej, konsultacje wykazały potrzebę podkreślenia europejskich wartości: wysokiej jakości, zrównoważonego rozwoju, zdrowia, norm sanitarnych; a także koncentracji na promowaniu produktów, których konsumenci poszukują, bez trwonienia środków na wspieranie produktów mniej popularnych. Na rynku wewnętrznym większość ankietowanych wskazuje konieczność zachowania podejścia ogólnego, za wyjątkiem produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia / Chronionym Oznaczeniu Geograficznym; natomiast oznaczenie narodowe nie powinno stanowić narzędzia promocji.

Większość ankietowanych dostrzega potrzebę wzmożonych działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach zewnętrznych, co powinno być odzwierciedlone w prowadzeniu badań rynkowych, powiązaniu polityki promocyjnej z polityką handlową, jak również w większym wykorzystaniu programów wielonarodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!