Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’, wystosował do ministra rolnictwa list, wskazując, że niedopuszczalnym jest aby lekceważyć rolników odpowiadając  im, że minister spotka się dopiero 28 grudnia,  zamiast natychmiast podjąć dialog, aby rolnicy mogli spokojnie  zawiesić protest  i Święta Bożego Narodzenia  jak wszyscy obywatele tego kraju przeżyć w rodzinnymi gronie.

W związku z brakiem dialogu protest zaczyna się rozszerzać i 21 grudnia br. odbędą się protesty wspierające protest w Szczecinie w województwie dolnośląskim we Wrocławiu i województwie pomorskim w Gdańsku, popierające postulaty  rolników z województwa zachodniopomorskiego – informuje NSZZ RI ,,Solidarność’’.

Chruścikowski ocenił, że minister Kalemba jest odpowiedzialny za rozszerzenie się protestu.

W styczniu 2013 roku do Szczecina przyjadą przedstawiciele Rad Wojewódzkich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Na dwudniowym  spotkaniu będą omawiane sprawy związane z działaniami protestacyjnymi na terenie Polski. W ośmiu województwach ogłoszono pogotowia strajkowe.

Również prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej napisał list  do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym czytamy: „W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej apeluje o jak najszybsze przekazanie protestującym od dnia 05 grudnia br. w Szczecinie rolnikom pisemnej wersji wyników prac rządowych ekspertów, którzy dokonali analizy możliwości wyeliminowania podstawiania osób na przetargach prowadzonych przez ANR oraz ustosunkowania się do pozostałych postulatów.”

To druga prośba o pisemne przekazanie propozycji strony rządowej na piśmie. Pierwsza została skierowana przez protestujących 18.12.2012 r. 

Również prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra  z prośbą o rozpoczęcie prac legislacyjnych, które uregulowałyby temat obrotu ziemią, w tym dzierżawę.

Poparcia Międzyzwiązkowemu Komitetowi Protestacyjnemu Rolników Województwa Zachodniopomorskiego udzieliła Podlaska Izba Rolnicza i Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.