13 grudnia 2012 r. protestujący zwrócili się do rektora zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z propozycją powołania, we współpracy z uczelniami Pomorza Zachodniego, Kongresu Wsi  Województwa Zachodniopomorskiego.

W liście napisali: „wieś trzeba budować na solidnych fundamentach, a nie upokarzać pod płotami urzędów. Dlatego w imieniu dwóch tysięcy rolników uczestniczących w szczecińskich protestach prosimy Uniwersytety o zaangażowanie na rzecz powołania Kongresu Wsi Województwa Zachodniopomorskiego. Potrzebujemy platformy współpracy pomiędzy rolnikami, środowiskiem akademickim, przedsiębiorcami, samorządowcami, prawnikami, politykami, urzędnikami oraz organizacjami zawodowymi i pozarządowymi. Z naszej strony oferujemy doświadczenie, swoją wiedzę oraz zaplecze w postaci naszych gospodarstw. W zamian prosimy o zaangażowanie potencjału naukowego i dydaktycznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a nade wszystko kształcenia naszych dzieci.

Zacznijcie wspólnie z nami budować przestrzeń dialogu, właśnie tu i teraz w Szczecinie, tak aby rządzący, bez względu na opcję polityczną, zrozumieli że w życiowych dla nas sprawach są tylko jednym z partnerów w budowaniu teraźniejszości i przyszłości polskiej wsi. Pomóżcie nam zejść z drogi poczucia beznadziei, pogłębiającego przekonania że państwo i rządzący są dla nas czymś i kimś obcym. W przestrzeni publicznej potrzebujemy wrażliwości społecznej, a nade wszystko elit społecznych, które nie będą obojętne na marznących przy uczelniach, teatrach i muzeach ludzi."

Wczoraj protestujących od dwóch tygodni przed siedzibą Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej odwiedził prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zadeklarował pomoc przy powołaniu Kongresu Wsi Województwa Zachodniopomorskiego. Wcześniej, tj. 19.12.2012 r. pismo w tej sprawie do protestujących wystosował prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W styczniu 2013 r. rozpoczną się rozmowy techniczne dot. Kongresu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!