Tym razem „czerwone światło” zapaliło się w Ministerstwie Finansów, które odpowiada za rozliczenie unijnych środków. Potwierdza to certyfikatem i dopiero potem przygląda się temu Komisja Europejska. Wprawdzie Minister Finansów dysponuje projektem harmonogramu  akredytacji kolejnych działań PROW wdrażanych przez ARiMR, który został przekazany do  niego w lutym br., jednak są nadal pewne zagrożenia z tym związane.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że terminy akredytacji wymienione we wspomnianym projekcie harmonogramu nie mogą być w chwili obecnej traktowane jako ostateczne. Obecnie trwają prace mające na celu wyjaśnienie sprawy przyjęcia przez ARiMR zatwierdzonego harmonogramu dalszych prac akredytacyjnych, jednakże w tej chwili nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu, w którym można byłoby spodziewać się przygotowania przez Agencję wspomnianego wyżej zatwierdzonego harmonogramu – dodaje resort finansów. Z informacji znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Finansów wynika, iż terminy uzyskania gotowości do rozpoczęcia pełnej obsługi niektórych działań PROW 2007-2013 wykraczają poza dzień 15 października 2008 r., tj. dzień do którego obowiązuje tymczasowa akredytacja udzielona ARiMR na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.193.1396, z późn. zm.).

Dlaczego Prezes ARiMR od lutego nie przygotował kolejnego harmonogramu, a może ma inny plan w tym zakresie.......przeprowadzenia akredytacji? Czy Prezes ARiMR widzi zagrożenie nie wdrożenia w tym roku reszty działań PROW 2007-2013? Pytania pozostały bez odpowiedzi.