Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa, w branży tej pozostały do sprzedaży jedynie drobne, lokalne przedsiębiorstwa, między innymi 6 zakładów przemysłu ziemniaczanego, 5 chłodni, 4 zakłady nasienne, 3 zakłady zbożowo – młynarskie, 2 zakłady przemysłu cukierniczego, 2 owocowo – warzywnego, zakłady mięsne, tytoniowe, mleczarskie oraz laboratorium oceny mleka, a także 7 wytwórni wódek i pozostałe rynki rolno – spożywcze.

Prywatyzacja jest konieczna, ponieważ po objęciu sektora rolniczego w Polsce wszystkimi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej spółki te po 2013 roku nie będą mogły być wspomagane jak to obecnie z budżetu państwa.

Zdaniem resortu skarbu państwa w spółkach przed przystąpieniem do procesu prywatyzacji powinny zostać przeprowadzone procesy restrukturyzacji majątkowej, celem zbycia przez dany podmiot majątku zbędnego nie mającego wpływu na podstawową działalność danej spółki. Konkretne działania będą wskazywane i prowadzone przez zarządy po akceptacji rady nadzorczej. Środki zaś uzyskane wyniku restrukturyzacji majątkowej będą mogły być pobrane w formie dywidendy.

Do preferencyjnego nabycia udziałów będą uprawnieni przede wszystkim producenci rolni współpracujący ze spółką oraz pracownicy spółek.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!