Według danych resortu, w dniach 17-23.12.2007 r. cena skupu pszenicy konsumpcyjnej średnio w kraju wynosiła 799 zł/t i była o 5,2 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Była to cena zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o 29 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu za 1 tonę żyta konsumpcyjnego dostawcy otrzymywali przeciętnie 611 zł, tj. o 12,4 proc. mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie żyto było o niecałe 8 proc. droższe niż rok wcześniej.

Podrożał jęczmień paszowy. W dniach 17-23.12.2007 r. cena tego ziarna ukształtowała się na poziomie 745 zł/t, tj. o 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, o blisko 4 proc. wyższym niż przed miesiącem i o 40 proc. wyższym niż w porównywalnym tygodniu 2006 roku.

"Na początku 2008 r. ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu z końcem grudnia, jedynie pszenica konsumpcyjna wykazuje tendencję wzrostową. Na Warszawskiej Giełdzie Towarowej w pierwszym tygodniu stycznia br. sprzedano 1 tys. t pszenicy konsumpcyjnej w cenie 860 zł/t oraz 0,6 tys. t tego ziarna (łącznie z dostawą) po 899 zł/t" - napisał resort rolnictwa w komentarzu.

Według danych ministerstwa rolnictwa, ceny skupu trzody chlewnej kształtowały się na poziomie 3,54 zł/kg, tj. o 7,3 proc. wyższym niż przed tygodniem i o ponad 8 proc. wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku trzoda była droższa o ponad 9 proc.

Bydło w skupie przed świętami potaniało o 1,9 proc. do 3,84ázł/kg. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca ceny tego żywca obniżyły się o ok. 1 proc., a wáokresie roku o prawie 5 proc.

W dniach 17-23.12.2007 r. za kurczęta typu brojler dostawcy otrzymywali w skupie średnio 2,95 zł/kg, tj. o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W ciągu miesiąca drób ten potaniał o 7 proc., ale wáodniesieniu do cen sprzed roku był o ponad 23 proc. droższy.

Za indyki uzyskiwano cenę o 3,1 proc. niższą niż w poprzednim tygodniu, tj. 4,20 zł/kg. Było to o ok. 14 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według danych resortu, w grudniu 2007ár. tendencje spadkowe wykazywały również ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 17-23.12.2007 r. producenci uzyskiwali za nie przeciętnie 10,07 zł/kg, tj. o 1,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca cena obniżyła się oá13 proc., ale nadal była o 18 proc. wyższa niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!