Termin składania ofert upływa 29 kwietnia o godzinie 14.00. Oferta sprzedaży ma dotyczyć 7.748 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Minimalna cena za jeden udział wynosi 158 zł. Jak informuje resort, kryterium merytorycznym przy ocenie ofert będzie cena za zbywane udziały.