Raporty miały przybliżyć tematykę wiejską mieszkańcom miast. Powstają co dwa lata.

Na wsi żyje ponad 38 proc. społeczeństwa w 4,4 mln gospodarstw domowych. Jednak tylko połowa z nich to gospodarstwa rolnicze. Rośnie grupa ludzi zatrudnionych poza rolnictwem w ramach najmu. Również wzrasta, chociaż powoli, liczba osób pracujących na własny rachunek. Spada natomiast ilość emerytów i rencistów. Jest to zaskakujące, gdyż mogłoby się wydawać, że ich właśnie przybywa.

Wejście do Unii zachęciło niektórych rolników do zostania na wsi. Przeciętny dochód gospodarstwa domowego mieszkańca wsi wynosi ok. 65 proc. dochodu gospodarstwa domowego miejskiego. W roku 2000 stanowiło to zaledwie 30 proc. Zagrożenie ubóstwem obniża się, jednak nadal ¼ tej grupy znajduje się na poniżej ustawowej granicy ubóstwa, a 1/10 poniżej minimum egzystencji.

Wyraźnie ubywa gospodarstw poniżej 20 ha, przybywa natomiast tych powyżej 50 ha i więcej. W latach 2004-2006 nastąpił wzrost dochodu gospodarstw rolnych o 45 proc. Udział dopłat w tym dochodzie to 49 proc. Są one wykorzystywane na bieżąca produkcję, pasze, środki ochrony roślin, mechanizację. Znaczenie unijnego wsparcia jest ogromne. Do końca 2007 roku sektor rolny został wzbogacony o 42 mld złotych.

Ciekawa jest demografia ludności rolniczej. Rodzi się coraz mniej dzieci, co jest szczególnie alarmujące. Zmniejsza się liczba mieszkańców miast na korzyść mieszkańców wsi. Na Śląsku ludność wiejska stanowi 20 proc., ale już w podkarpackim ponad 60 proc. Na polskiej wsi mieszka 11 proc. wszystkich mieszkańców UE27. Na tle unijnym jesteśmy bardziej wiejskim niż zurbanizowanym krajem. Przeciętna wieś liczy 300 osób. Małe wsie są na Podlasiu, największe w Małopolsce – średnio 843 osoby.

Zwiększa się różnica w dzietności wiejskich i miejskich kobiet. Średnia wieku rodzących kobiet to 25-29 lat. Jeśli będzie tak dalej to wieś zacznie się wyludniać. Jest to wskaźnik poniżej 1/3 poziomu zapotrzebowania na prosta zastępowalność pokoleń. Za to długość życia rośnie. Mężczyzna przeżywa 70, 6 lat, a kobieta – 79 lat.