Konkurs "Przyjazna wieś" organizuje minister rolnictwa i rozwoju wsi; odbywa się on w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. W tym roku na regionalny etap w Łódzkiem zgłoszono 25 projektów w trzech kategoriach: technicznej, społecznej bądź ekologicznej.

Laureatami konkursu, którego wyniki ogłoszono w piątek, zostały gminy: Szadek, Grabów i Sławno. Mianem "Przyjaznej wsi" pochwalić się może w sumie już 15 gmin w regionie łódzkim - powiedziała w piątek rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska.

Szadek triumfował w kategorii technicznej. Na terenie tamtejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury powstały: zadaszony amfiteatr, boisko wielofunkcyjne, plac zbaw oraz ścieżki utwardzone kostką. Przy budowie obiektów zastosowano najnowsze technologie. Konstrukcja amfiteatru ma kształt muszli, a zastosowany materiał zapewnia bardzo dobrą akustykę obiektu.

Po zrealizowaniu inwestycji teren wokół Ośrodka Kultury zyskał na atrakcyjności. Od momentu wybudowania amfiteatru wzrosła liczba organizowanych imprez plenerowych, a swoją działalność reaktywowało 11 kół gospodyń wiejskich. Wartość tego projektu to ponad 717 tys. zł, z czego ponad 337 tys. zł pochodziło ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013.

Gmina Grabów wywalczyła sobie w tym roku pierwsze miejsce w kategorii społecznej za zagospodarowanie kompleksu zamkowego w miejscowości Besiekiery. W ramach projektu, który kosztował niemal 1,4 mln zł (w tym ponad 857 tys. zł z UE) wykonano roboty konserwatorskie, zabezpieczono i wzmocniono fragmenty wieży oraz części murów zamku i uporządkowano dziedziniec. Wybudowano także most łączący ruiny zamku z drogą dojazdową, odbudowano fosę, wybudowano plażę, pomost dla sprzętu pływającego oraz alejkę spacerową dla pieszych.

Przed realizacją inwestycji teren zamku był zaniedbany, dojście do ruin było niebezpieczne ze względu na odpadający gruz i kamienie. Po zakończeniu prac ruiny zamku stały się atrakcją turystyczną i wizytówką gminy Grabów. Można tutaj aktywnie spędzać czas, a do obiektu wiedzie szlak historyczny oraz szlaki rowerowe i piesze. Ruiny zamku są siedzibą grupy rycerskiej, która kultywuje kulturę średniowieczną.

W kategorii ekologicznej zwyciężyła w tym roku gmina Sławno za modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów obszarów inwestycyjnych wokół tamtejszej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.