Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, główne założenie dokumentu będzie realizowane poprzez cele szczegółowe, takie jak m.in.: wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; bezpieczeństwo żywnościowe; wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

- Potencjał obszarów wiejskich rozpatrywany jest w strategii w kontekście zasobów kapitału ludzkiego, zasobów materialnych służących funkcjom społecznym i ekonomicznym, wartości środowiskowych (w tym przyrodniczych i krajobrazowych) oraz zasobów niematerialnych, m.in. tradycji i kultury. Takie podejście jest spójne z coraz powszechniejszą w UE ideą postrzegania obszarów wiejskich jako dostarczyciela dóbr publicznych - napisano w komunikacie CIR.

Znaczna część działań wskazanych w strategii zostanie sfinansowana ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybackiej. Z budżetu krajowego ma pochodzić ok. 30 proc. środków, a z kasy samorządu terytorialnego - 11 proc.

- Ze względu na interdyscyplinarność działań zaprojektowanych strategii, w jej wdrażanie, obok MRiRW, będą zaangażowane również inne resorty, jednostki administracji samorządowej, Lokalne Grupy Działania (LGD) i inne podmioty, które odpowiadają za realizację regionalnych lub lokalnych strategii rozwoju - poinformowało CIR.

Podobał się artykuł? Podziel się!