NKW PSL 21 czerwca podjął decyzję o rozwiązaniu dolnośląskich struktur partii. Powodem miał być lokalny konflikt personalny. Działacze PSL w regionie liczyli, że Rada Naczelna na sobotnim posiedzeniu uchyli tę - ich zdaniem bezprawną - decyzję NKW.

Wiceszef Rady Naczelnej Stanisław Żelichowski powiedział w sobotę PAP, że Rada zwróciła się do NKW o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku "z wątpliwościami, czy decyzja NKW była zgodna ze statutem". Jak podkreślił rozstrzygnięcie zapadło jednomyślnie.

Według informacji uzyskanych przez PAP decyzję, które zapadła podczas sobotnich obrad Rady poprzedziła ponad dwugodzinna, burzliwa dyskusja.

Za uchyleniem decyzji NKW - jak wynika z informacji PAP - optował m.in. poprzedni szef PSL Waldemar Pawlak, który powiedział, że Rada powinna uchylić "decyzję NKW i uznać, że w NKW doszło do przekroczenia statutu" partii.

Jak twierdzą źródła PAP w PSL ostatecznie szef Rady Naczelnej Jarosław Kalinowski zaproponował, by zamiast głosować wniosek o unieważnienie decyzji NKW, skłonić Komitet do ponownego rozpatrzenia sprawy.

- Pawlak chciał doprowadzić do głosowania za unieważnieniem decyzji NKW. Nie wiadomo dlaczego nagle poczuł wiatr w żagle i chciał policzyć swoich zwolenników. Ale przegrał, bo nie doszło do głosowania - powiedział PAP jeden z polityków PSL zwolennik obecnego szefa partii Janusza Piechocińskiego.

Natomiast sam Pawlak powiedział PAP odnosząc się do rozstrzygnięcia, które zapadło na sobotnim posiedzeniu, że Rada "powinna zabrać głos bardziej stanowczo". - NKW ma dwa tygodnie, by naprawić (decyzję). Zobaczymy, czy naprawi, czy będzie dalej jątrzyć - powiedział b. lider PSL.

Rada Naczelna PSL jest najwyższą władzą partii pomiędzy kongresami. W jej skład wchodzą m.in. szef partii, prezesi zarządów wojewódzkich oraz przedstawiciele regionalnych organizacji PSL a także 20 członków wybranych przez kongres. Natomiast wyłaniany spośród członków Rady, Naczelny Komitet Wykonawczy zajmuje się m.in. kierowaniem bieżącą polityką PSL - do jego zadań należy też wykonywanie uchwał i postanowień Kongresu i Rady Naczelnej PSL.