Ponieważ wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, brak jest ustawowego obowiązku przekazywania takiego stanowiska.

Art. 80 ust. 1 ustawy o ofercie nakazuje przekazanie stanowiska wyłącznie w przypadku wezwań, o których mowa w art. 73 lub art. 74 ustawy, tj. takich, które dotyczą wezwania na sprzedaż więcej niż 33 proc. lub 66 proc. akcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!