Radni sejmiku województwa podlaskiego, na wniosek byłego starosty hajnowskiego, obecnie radnego sejmiku Włodzimierza Pietroczuka, przyjęli w poniedziałek stanowisko w tej sprawie.

Lasy Państwowe przygotowały aneks do obowiązującego Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021, w którym chcą zwiększyć z obecnych 63,4 tys. metrów sześciennych (na 10 lat) do 188 tys. metrów sześciennych ilość drewna, które można pozyskać. Uzasadniają to gradacją kornika drukarza. Wiele środowisk naukowych oraz ekolodzy apeluje jednak o pozostawienie puszczańskiej przyrody bez ingerencji człowieka. Decyzję ma podjąć minister środowiska.

W związku z toczącym się sporem i znaczeniem Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim lasem pierwotnym na Niżu Europejskim, radni podlaskiego sejmiku zaapelowali do rządu o "wypracowanie i wdrożenie w oparciu o kompromis między wszystkimi uczestnikami sporu, jednolitego systemu zarządzania całą puszczą, który uwzględniałby także aspiracje rozwojowe mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej".

Teraz część puszczy to Białowieski Park Narodowy, a pozostałą częścią administrują Lasy Państwowe. Radni chcą też wdrożenia "Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej", który jest zapisany w Kontrakcie Terytorialnym województwa podlaskiego z rządem do 2023 r. oraz jednocześnie realizacji programu przygotowanego przez administrację leśną "Puszcza Białowieska - leśne dziedzictwo Europy".

- Chcemy, żeby jak najszybciej sprawa stanu obecnego zagrożenia - jeżeli chodzi o sytuację związaną z gradacją kornika w drzewostanach świerkowych - została rozwiązana. To jest jedna rzecz. Druga sprawa - żeby jak najszybciej uruchomić programy, nasz program, ale też i rządowe programy wsparcia terenu Puszczy Białowieskiej, samorządów, przedsiębiorców, żeby pieniądze, które mają być przeznaczone na aktywizację tego terenu, jak najszybciej zaczęły pracować - powiedział we wtorek marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński. Dodał, że sytuacja mieszkańców jest trudna, ludzie wyjeżdżają stamtąd i trzeba szukać sposobów, by powstawały tam nowe firmy, nowe miejsca pracy i by przyciągać więcej turystów.

Marszałek zadeklarował, że jeszcze w 2016 r. - choć nie potrafił bliżej powiedzieć kiedy - będzie np. uruchomiony konkurs dla przedsiębiorców z obszarów objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.