Rada Gospodarki Żywnościowej była forum ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego. W jej skład wchodzili przedstawiciele delegowani przez 63 organizacje (stowarzyszenia i izby gospodarcze). Rada pracowała poprzez posiedzenia ogólne i techniczne komitety branżowe.

Jak pisze w liście otwartym, były już przewodniczący RGŻ Bronisław Wesołowski - praca w Radzie była czysto społeczna, wymagająca osobistego zaangażowania intelektualnego, czasowego oraz finansowego. Wymagała ona często podejmowania trudnych kompromisów i decyzji, które stabilizowały opinie medialne i społeczne. Opinii publicznej przekazywane były opinie i stanowiska przez niezależnych ekspertów tworzących Radę Gospodarki Żywnościowej.

Dodatkowo Wesołowski zwraca uwagę, że sposób działania samorządu gospodarczego w formie Rady, były wysoko oceniane nawet przez światowe organizacje branży spożywczej. Działania RGŻ dodatkowo były ważnym impulsem dynamizującym wzrost przetwórstwa i dystrybucji żywności.

Do zadań Rady należały w szczególności:

1. opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych w gospodarce żywnościowej oraz zgłaszanie Ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
2. przygotowywanie oraz przekazywanie Ministrowi aktualnych informacji o poszczególnych branżach gospodarki żywnościowej;
3. analizowanie potrzeb związanych z promocją żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
4. działanie na rzecz rozwoju współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi;
5. upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących gospodarki żywnościowej;
6. popularyzacja znaczenia i osiągnięć sektora rolno-spożywczego;
7. współpraca z jednostkami Naukowo-Badawczymi, jednostkami pracującymi na rzecz sektora rolno-żywnościowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!