Jak wynika z najnowszego raportu MSWiA dotyczącego bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r., liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom rośnie od 2004 r., kiedy to policja stwierdziła ich ponad 990. W 2015 r. stwierdzono już 1859 przestępstw wobec zwierząt, czyli o 23,1 proc. więcej niż w roku 2014 r. (wówczas było ich 1501).

Zdaniem Wyszyńskiego przestępstwa wobec zwierząt można podzielić na dwie grupy. - Pierwsza dotyczy celowego znęcania się nad zwierzętami. To są sytuacje, kiedy ludzie po prostu czerpią przyjemność z zadawania bólu zwierzętom - powiedział PAP Wyszyński.

Druga grupa to jego zdaniem przestępstwa wynikające z zaniedbania. Jak zaznaczył, tego typu zdarzeń jest zdecydowanie więcej. - Są to sytuacje, kiedy ktoś ma dużo zwierząt, np. kilkanaście kotów, które rozmnożył i nie leczy ich, powodując cierpienie lub nie karmi w dostateczny sposób. Czasami ludzie po prostu ze zwykłego wygodnictwa nie zapewniają zwierzętom właściwych warunków, co może się skończyć dla nich nawet śmiercią - podkreślił Wyszyński.

Zwrócił uwagę, że coraz więcej jest organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, co także może się przekładać na większą liczbę ujawnianych spraw związanych ze znęcaniem się nad nimi.

- Polska ustawa o ochronie zwierząt daje nam możliwość wykonywania uprawnień pokrzywdzonego, czyli bycia oskarżycielem posiłkowym, a co za tym idzie, składania zażaleń na niekorzystne wyroki lub umorzenia - wyjaśnił Wyszyński. - Prokuratura z reguły umarza postępowanie i dopiero nasze zażalenie powoduje, że podejrzanemu stawiane są zarzuty - dodał.

Wskazał, że ostatnio zmienia się stosunek sądów do spraw związanych z przestępstwami wobec zwierząt. - Coraz częściej wobec osób podejrzanych o takie przestępstwa stosowany jest areszt - powiedział Wyszyński.

W poniedziałek na karę 8 miesięcy bezwzględnego więzienia pucki sąd (Pomorskie) skazał dwóch mężczyzn, oskarżonych o brutalne znęcanie się nad psem i próbę jego zabicia. Podobny wyrok zapadł w lutym w Łodzi, gdzie sąd skazał mężczyznę na 6 miesięcy więzienia za usiłowanie zabójstwa psa.

Z raportu MSWiA wynika, że w 2015 r. policja wszczęła 2229 postępowań przygotowawczych o przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. (2214).

W 2015 r. zarzuty popełnienia przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt przedstawiono 705 podejrzanym, co oznacza spadek ich liczby o 13 proc. w porównaniu z 2014 r., kiedy to ustalono 818 podejrzanych.