Celem programu „Razem Możemy Więcej" jest rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich, w tym przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą uruchomienia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.

Na dobrą ocenę Komisji Konkursowej mogły liczyć projekty promujące wspólne działanie i aktywność jak największej liczby mieszkańców, zangażowanie większej liczby podmiotów w realizację proponowanego projektu. Znacznie gorzej były oceniane wnioski, w których aplikowano o granty na remonty i zakupy wyposażenia (np. stołów, krzeseł, garnków, zastaw stołowych, strojów ludowych itd.) bez programu włączenia w działanie mieszkańców danej wsi czy miasteczka.

- Bardzo duża liczba zgłoszeń do 6. edycji programu „Razem Możemy Więcej" to dowód na rosnącą aktywność lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Bardzo nas cieszy, że polska wieś się zmienia, nie tylko pod względem technicznym, ale również rośnie jej wartość społeczna - powiedział Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. - Już teraz zapraszam do udziału w kolejnych edycjach, jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że czekamy na projekty, które w swoich założeniach wykorzystują lokalny potencjał, promują i wspierają aktywność społeczną i obywatelską, a nie są tylko formą pomocy materialnej - dodał Zagórski.

Podobał się artykuł? Podziel się!