16 listopada bieżącego roku minie 5 lat rządów gabinetu PO-PSL, w tym okresie odbyła się Polska prezydencja w Unii Europejskiej – napisał poseł w interpelacji. - Przez ostatnie kilka lata rząd nie zrealizował części programowych postulatów, a bywało, że podejmował sprzeczne z nimi decyzje. Nawet jeśli na wsi dokonuje się niewielka modernizacja, to jedynie dzięki dopłatom z UE.

 W związku z powyższym pytam Pana Premiera:

1. Jakie rząd zamierza wprowadzić zmiany legislacyjne, aby poprawić sytuację polskiej wsi?

 2. Jakie środki zamierza przeznaczyć rząd na modernizację polskiej wsi?

 3. Czy rząd planuje reformę KRUS?

Odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Zapewnienie odpowiednich dochodów dla producentów rolnych, poprawa życia na wsi poprzez modernizację gospodarstw rolnych i rozwój infrastruktury wiejskiej są celami wspólnej polityki rolnej (WPR), którą polskie rolnictwo objęte jest od 2004 r. oraz wsparcia kierowanego w ramach polityki krajowej  – stwierdził wiceminister i podał, jakie mechanizmy pomocowe były uruchomione.

Odniósł się poza tym do treści ostatniego expose z 2011 r.:

Zapowiadana w exposé premiera reforma KRUS, to zarówno regulacje w zakresie składek zdrowotnych rolników, ponieważ KRUS realizuje tę część ubezpieczenia zdrowotnego, jak i opracowanie koncepcji reformy systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Docelowo jedno i drugie zagadnienie determinowane będzie stworzeniem systemu opodatkowania działalności rolniczej. Prace w tym zakresie zostały już podjęte. W roku 2013 zgodnie z zapowiedzią premiera w exposé będą wdrażane mechanizmy zreformowanego systemu opodatkowania dochodów rolniczych. Należy się zatem spodziewać, że koncepcja kompleksowej reformy systemu KRUS powstanie w 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!