TSUE odrzucił w czwartek odwołanie Polski od wyroku z ub. r., co oznacza, że Polska nie odzyska zwróconych do unijnej kasy 380 mln zł. Była to kara nałożona przez KE w 2010 r. za wykryte w latach 2005-2007 błędy w informatycznym systemie identyfikacji działek rolnych LPIS-GIS, na podstawie którego przyznawane są rolnikom dopłaty bezpośrednie.

Żądając zwrotu pieniędzy w decyzji z marca 2010 r. Komisja wskazywała, że dane w systemie LPIS-GIS były częściowo nieaktualne i rozbieżne. KE przeprowadziła kontrolę w 2006 r. w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Polska odpierała zarzuty, argumentując m.in., że nieprawidłowości stwierdzono tylko w 5 z 60 skontrolowanych działek.

Ministerstwo rolnictwa przypomniało, że zastrzeżenia KE dotyczyły nieprawidłowości w LPIS, wynikających z braku aktualnej ortofotomapy, tworzonej na podstawie zdjęć lotniczych. Na podstawie ortofotomap określana jest maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności.

Resort podkreślił, że tworzenie LPIS rozpoczęto jeszcze w 2003 r., ale jego budowa wymagała wykonania zdjęć lotniczych całego obszaru kraju. Jednak z powodu pogody zdjęcia takie można wykonywać średnio tylko przez 20 dni w roku, w związku z czym w 2005 r. zgromadzono zdjęcia obejmujące 24 proc. powierzchni Polski - zaznaczyło ministerstwo.

W tej sytuacji, aby móc wypłacić płatności, podjęto decyzję, że do weryfikacji powierzchni kwalifikujących się do dopłat, wykorzystany zostanie istniejący w Polsce, urzędowy "Rejestr ewidencji gruntów i budynków" - przypomniał resort, dodając, że dzięki temu możliwa wyła wypłata polskim rolnikom płatności bezpośrednich, za lata 2005-2006 w wysokości 14,5 mld zł.

Jednocześnie przyjęto założenie, że korzystanie z "Rejestru" jest tymczasowe, a system LPIS w pełni funkcjonował już w 2007 r. - podkreśliło ministerstwo rolnictwa, zaznaczając, że w wyniku ciągłego doskonalenia systemu ostatnie audyty nie wykryły już żadnych nieprawidłowości.

Resort podkreślił również, że kara nie miała i nie będzie mieć wpływu na kwotę płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom.

Podobał się artykuł? Podziel się!