Jeszcze niedawno prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wespół z ministrem rolnictwa i przedstawicielami organizacji rolniczych na specjalnie zorganizowanej w Sejmie konferencji zabiegali o przekonanie rolników do wzięcia udziału w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych. Teraz, ponad miesiąc później, zainteresowanie wyborami  znacznie osłabło. Tak znacznie, że nie są podane do publicznej wiadomości wyniki wyborów oraz frekwencja.

Na stronach internetowych Krajowej Rady Izb Rolniczych nie znajdziemy ani słowa o odbytych 3 kwietnia wyborach. Podobnie na większości stron izb wojewódzkich.

- Nie mamy żadnego wpływu na izby wojewódzkie – mówi Wojciech Petera, rzecznik zarządu KRIR. – Każda z izb wojewódzkich jest samodzielna. Nie otrzymaliśmy w ogóle danych po wyborach od izby lubelskiej. Nie mamy wyliczenia całościowego. Co mamy – przesyłam w tabelce.

Podliczyliśmy jedną rubrykę. W wyborach (bez województwa lubelskiego) wzięło udział 117 869 osób. W poprzednich wyborach 4 lutego 2007 roku – ponad 250 tys.

Jak z tego wynika, rolnicy wyraźnie i szczerze ocenili Izby w wyborach, nie uczestnicząc w nich. A KRIR woli tej oceny nie podsumowywać.

W zestawieniu poniżej kolejno: województwo, liczba okręgów wyborczych, liczba wybranych członków, liczba osób głosujących, liczba okręgów wyb., w których liczba kandydatów była równa liczbie mandatów, liczba okręgów wyb.,  w których liczba kandydatów była mniejsza niż liczba mandatów, frekwencja najwyższa i najniższa

dolnośląskie                   161    271         5608      117         9             32,56% 0,01%

kujawsko-pomorskie    141     260         8671      70           0             43,8%    0,8%

lubuskie                            79      137         2 295     59           8             16,47% 0,47%

łódzkie                               173     317         13648    91           4             16,64% 0,18%

małopolskie                     182     279         8371      112         10           15,02% 0,16%

mazowieckie                    313     536         15267    192         21           20,95% 0,23%