Jasnogórskie Dożynki, czyli Święto Dziękczynienia za Plony, Jasnej Górze odbyły się z udziałem ok. 30 tys. rolników. Na to jasnogórskie święto rolników przyjechał do sanktuarium prezydent RP Bronisław Komorowski. 

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Eucharystię koncelebrują: abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski; bp Jan Styrna - krajowy duszpasterz rolników, biskup diec. elbląskiej oraz ks. Stanisław Sojka - sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i diecezjalni duszpasterze rolników.

Liturgię poprzedziła część oficjalna. Głos zabrali: przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, prezydent RP Bronisław Komorowski i minister rolnictwa Marek Sawicki.

„Nadszedł czas, w którym jak Ojczyzna nasza długa i szeroka rozpoczyna się wielkie i szczere tradycyjne dziękczynienie składane Panu Bogu przez rolników polskich za tegoroczne plony - mówił w powitaniu o. Roman Majewski, przeor sanktuarium - Dziś w sanktuarium naszego narodu na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości wnosimy nasze uwielbienie i dziękczynienie do Boga, Stwórcy Nieba i Ziemi, a czynimy to w Domu Najświętszej Gospodyni, której jasnogórski wizerunek, której przenajświętsza poraniona twarz przypomina nam kolor polskiego, niesfałszowanego chleba i kolor nieskażonego czystego miodu z polskich pasiek. Dlatego właśnie tu, w duchowej stolicy narodu, gdzie wszystko nam mówi o Bożej łaskawości i do Boga nas prowadzi poprzez wieki całe, idąc śladami ojców i praojców naszych, wielkich naszych rodaków i nauczycieli narodu, przychodzimy dziś i my, aby sercem pełnym wiary i wdzięczności podziękować najlepszemu Pasterzowi za to, co dla nas czyni, mimo całej naszej ludzkiej słabości, a zdarza się i często naszej niewierności”.