Otwierając konferencję dyrektor IERiGŻ pokreślił, że obecnie nie ma bardziej kontrowersyjnego tematu niż rolnicze dochody – „jest to temat rozpatrywany zarówno pod względem gospodarczym, społecznym, jak i politycznym”.

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że temat rolniczych dochodów wywołuje wiele emocji. Pojawiające się informacje i doniesienia medialne, używając zbyt dużych skrótów zniekształcają obraz rzeczywisty. Szef resortu podkreślił, że nikt nie zaprzecza wzrostowi dochodów jaki nastąpił w roku ubiegłym, ale jak wszyscy podkreślają był to specyficzny rok. (...) Minister przestrzegał przed zbyt pochopnym otwieraniem granic Unii Europejskiej na produkty rolne z krajów trzecich. Według jego oceny nie spowoduje to zauważalnego spadku cen żywności w dłuższej perspektywie czasu, a jedynie przyczyni się do ograniczenia produkcji żywności we Wspólnocie.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że problematyka rolniczych dochodów wymaga starannego podejścia i patrzenia nie tylko przez pryzmat środków, jakie trafiają do rolników, ale przede wszystkim przez pryzmat stale rosnących kosztów.

Już widać apetyty różnych środowisk i polityków na zagospodarowanie rolniczych dochodów. Stąd taka, a nie inna forma dyskusji o reformie systemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy opodatkowaniu rolniczych dochodów” – powiedział minister Marek Sawicki do uczestników konferencji.

(...) Uczestniczący w konferencji prof. Józef Zegar zwrócił uwagę na konieczność analiz w dłuższej perspektywie czasowej, a nie rok do roku. Według przedstawionych przez profesora danych dopiero w roku ubiegłym rolnicze dochody osiągnęły poziom z roku 1995. W roku ubiegłym rzeczywiście wzrosły, to ich poziom w dalszym ciągu odbiega od poziomu, jaki obserwowany jest w gospodarstwach pracowniczych.
Natomiast dr inż. Lech Goraj zaprezentował badania dotyczące dochodów gospodarstw rolnych znajdujących się w polu obserwacji FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Zwrócił uwagę na fakt, że 69,7 % ogólnej liczby gospodarstw, to gospodarstwa nietowarowe.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!