Akcje mogą nabyć producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne) współpracujący ze spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia. Poza tym mogą to tez zrobić pracownicy spółki zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w okresie 24 miesięcy przed i na dzień zamieszczenia przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia o zamiarze zbycia akcji na rzecz osób uprawnionych.

Przedmiotem zbycia jest 2 319 akcji stanowiących 53,48 proc. kapitału zakładowego spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa" S.A. z siedzibą w Legnicy o wartości nominalnej 1 000 zł.

Producenci rolni mogą realizować swoje uprawnienia do nabycia akcji osobiście albo za pośrednictwem określonego związku producentów rolnych. Akcje zostaną zbyte po cenie 591 zł za jedną akcję.

Podobał się artykuł? Podziel się!