W 2009 roku organy IJHARS wydały 1433 zalecenia pokontrolne. W 24 przypadkach przedsiębiorcy nie usunęli nieprawidłowości, dlatego wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali decyzje administracyjne (na podst. Art. 40a ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), i nałożyli kary pieniężne o wartości 61.060 zł.


W kolejnym, 2010 roku organy IJHARS wydały 1332 zalecenia pokontrolne. W 39 przypadkach przedsiębiorcy nie usunęli nieprawidłowości, dlatego wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali decyzje administracyjne i nałożyli kary pieniężne na kwotę 117.163 zł. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!