Na Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich zjechało prawie 80 pań. Do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprosiła je Wielkopolska Izba Rolnicza i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
- To pierwsze takie spotkanie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie - mówi Aleksandra Adamczyk z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Zaprosiliśmy panie wyróżniające się na swoim terenie aktywnością. Wskazały je rady powiatowe Wojewódzkiej Izby Rolniczej, stowarzyszenia, rady KGW.

KGW już niemodne?
Przez długie lata wszelką aktywność pań mieszkających na wsi zagospodarowywały Koła Gospodyń Wiejskich. Trafiały do nich zarówno panie chcące nauczyć się gotować, jak i te mające chęć pośpiewać. Innych możliwości zwykle działalność takich kół nie przewidywała. Wraz ze zmianą form aktywności mieszkanek wsi zmieniały się też formy ich stowarzyszenia.
I wszystkie z nich mają jednakową możliwość działania, jeśli tylko mają osobowość prawną.
- Kobiety, wierzą w to co robią, co jest ich pasją. Od 147 lat istnieją Koła Gospodyń Wiejskich. Jeśli na terenie miejscowości działają kółka rolnicze, to koła działają przy nich. Problem pojawia się wtedy, kiedy kółka uległy rozwiązaniu. Kobiety zostały same z własną chęcią działania na danym terenie. Są KGW, które znajdują się pod opieką urzędu gminy i doskonale współpracują z władzą samorządową - mówi Danuta Robak z Wilczogóry, delegatka Wielkopolskiej Izby Rolniczej, sołtys, radna i przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Powiatu Konińskiego. - Część pań, pracujących na wsi, utworzyła stowarzyszenia, nie mają jednak możliwości wkładu własnego i pojawia się problem, jak chcą wystąpić o dofinansowanie. Pozostaje tworzyć partnerstwa przy gminie lub OSP.
Bo spotkanie przy kawie nie daje pełni możliwości działania.
- Można się ubiegać o dofinansowanie na różną działalność, ale trzeba mieć osobowość prawną - wyjaśnia Aleksandra Adamczyk. - KGW, jeśli jest zarejestrowane, ma osobowość prawną, może uzyskać dofinansowanie na swoją działalność, nawet na naukę pieśni patriotycznych.