Odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z Zarządem Polskiego Związku Pszczelarskiego i przedstawicielami Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli także podsekretarz stanu Artur Ławniczak, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Bogdan Twarowski, a także Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Janusz Związek.
Problemy branży pszczelarskiej przedstawił Tadeusz Sabat Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, zaś w imieniu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych Zbigniew Pęcak, a także inni uczestnicy spotkania.

Minister wysoko ocenił przedstawioną przez organizacje propozycję wprowadzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie.

W trakcie dyskusji poruszono tematy związane z opłacalnością produkcji, stworzeniem mechanizmów kontroli produkcji jak i jakości miodu oraz dotyczące zwalczania chorób pszczół. Ustalono powołanie grup roboczych mających za zadanie wypracowanie zasad wprowadzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie w życie a także zasad i sposobów zwalczania chorób pszczół.
Ponadto Minister obiecał przedstawicielom branży, że w trakcie targów Polagra Promocje na spotkaniu z producentami rzepaku przedstawi zgłoszony przez pszczelarzy problem zapylaczy. Podobnie jak na innych spotkaniach poruszono także problem organizmów genetycznie modyfikowanych. Uznano, że potrzebna jest szeroka debata w tym zakresie ale pozbawiona emocji. Minister potwierdził, że w sprawach GMO nie podjął żadnej decyzji, nie wydał żadnego polecenia. Wspólnie z Ministerstwem Środowiska przygotowane zostanie stanowisko, które następnie zostanie przedstawione Radzie Ministrów. Wzorem dla innych branż powinien być realizowany obecnie program promocji spożycia miodu, przygotowany przez pszczelarzy we współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!