Delegacja DRK zaprezentowała także zasoby prowincji Bas-Congo. Prowincja posiada surowce mineralne, kakao, kawę, kukurydzę, ryż, maniok, owoce tropikalnych oraz duże zasoby ziemi uprawnej.

Strona kongijska podkreślała zainteresowanie produkcją biopaliw (tereny dostępne pod uprawę zbóż), zakupem i instalacją w DRK montowni traktorów, maszyn i sprzętu rolniczego, zakupem nawozów oraz budową zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto zapewniano o bezpieczeństwie i gwarancjach dla inwestycji, jak również o korzyściach wynikających z położenia prowincji Bas-Congo – 3 porty morskie, bliskość dużych rynków afrykańskich, dostępność energii elektrycznej.

Podsekretarz stanu Bogusław Nadolnik poinformował, że MRiRW służy pomocą w nawiązaniu współpracy naukowej w dziedzinie rolnictwa, informacjami w kwestiach obrotu nawozami i środkami ochrony roślin oraz zainteresowane jest uzgodnieniem wymagań weterynaryjnych w zakresie eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego do Demokratycznej Republiki Konga.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!