W trzech województwach: łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują nadal wnioski od rolników na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wdrażane w ramach PROW 2007-2013. Złożone tam do 14 lipca br. wnioski wyczerpują limity środków przyznane tym województwom na 2008 r.: w 67,32% - w woj. łódzkim, w 111,29% - w woj. małopolskim i 115,54% - w woj. świętokrzyskim.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa.

229 007 557,67 3 846 x 83 799,12 Złożone wnioski, stopień wykorzystania limitów środków oraz średnia wnioskowana kwota w poszczególnych województwach, 14 lipca 2008 r. godz. 16.15. Złożone wnioski, stopień wykorzystania limitów środków oraz średnia wnioskowana kwota w poszczególnych województwach, 14 lipca 2008 r. godz. 16.15

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków
[w %]

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

8 358 775,37 127 132,51% 87 212,41

2

Kujawsko - pomorskie

10 717 552,59 176 144,74% 88 141,48