XIII edycja organizowana jest wspólnie przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) i Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz "5 porcji" (ang. International Alliance of Associations and Movements "5 a day" - AIAM5).

Podczas kongresu przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali deklarację, w której zobowiązano się wspierać wszelkie działania oraz inicjatywy promocyjno-informacyjne, mające na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców poprzez wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei "5 porcji". Zdaniem organizatorów, jest to szczególnie ważne, ponieważ "warzywa i owoce mają realne znaczenie w walce z chorobami dietozależnymi oraz chorobami niezakaźnymi". W dokumencie tym członkowie Sojuszu zobowiązują się m.in. do wspierania inicjatywy Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców poprzez skierowane do krajowych rządów działań podejmowanych w ramach Globalnego Planu Działania na rzecz Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych 2013-2020 (Global Plan of Action for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).

Co roku kongres odbywa się w innym miejscu na świecie, co - zdaniem organizatorów - gwarantuje to m.in. możliwość nawiązania relacji z różnymi krajami na świecie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie wdrażania programów promocji warzyw i owoców, jak również praktycznych rozwiązań handlowych i logistycznych. Ponadto jest szansą na wypracowanie międzynarodowych standardów. Tegoroczna edycja została zorganizowana w Warszawie i potrwa do środy.

Jak wskazywali organizatorzy, "warzywa i owoce powinny stanowić podstawę zbilansowanej diety, niestety niskie spożycie produktów z tych grup stanowi problem globalny". W większości krajów w Europie i na świecie nie spożywa się owoców i warzyw w wystarczających ilościach, konsumpcja jest niższa niż rekomendowane przez WHO minimum 400 g dziennie na osobę.

Koordynator AIAM5 Manuel Monino Gomez powiedział, że celem AIAM5 jest "zwrócenie uwagi rządów poszczególnych krajów, instytucji i władz międzynarodowych oraz przedstawicieli różnych sektorów na to, jak ważnym tematem jest kwestia spożycia warzyw i owoców". "Co roku spotykamy się na Kongresie, by podsumować nasze aktywności oraz podpisać Deklarację dotyczącą tego, czym zajmowaliśmy się w ciągu całego roku" - dodał.