PRZEGLĄD PRASY: Jak wiadomo, Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy którego rolnicy - bez względu na wysokość dochodów - nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płaci za nich KRUS ze środków budżetu państwa. Składka na ubezpieczenie zdrowotne została bowiem powiązana z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, któremu rolnicy nie podlegają.

Zdaniem rzecznika rolnicy powinni być traktowani jak osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności zarobkowej. Oznaczałoby to obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wysokości 1,25 proc. podstawy z kwoty netto wynagrodzenia oraz w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru pomniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna zasadność wniosku rzecznika, pojawi się pytanie, jak obliczać faktyczne dochody z działalności rolniczej. A wraz z nim potrzeba stworzenia systemu ich ewidencji. W dalszej perspektywie umożliwiłoby to nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników opartą na kryterium faktycznie osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!