Sprawa dotyczy składania wniosków przez rolników ubiegających się o unijne wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych. Takie wnioski przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na początku listopada 2007 r. Dofinansowanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rolników. Przed oddziałami regionalnymi Agencji ustawiały się kolejki.

Wątpliwości Rzecznika budzi przede wszystkim wymóg, nałożony rozporządzeniem ministra rolnictwa, osobistego złożenia wniosku. W jego opinii to "rodzi niejednokrotnie poważne trudności organizacyjne" po stronie Agencji.

W ocenie Rzecznika, warto by rozważyć wprowadzenie możliwości złożenia wniosku poprzez przesłanie go pocztą lub też przez internet. Według RPO, "rozwiązanie takie nie wyeliminowałoby w zupełności osobistego stawiennictwa w oddziale, jednakże w wielu przypadkach pozwoliłyby na ograniczenie konieczności osobistego złożenia wniosku".

Rzecznik kwestionuje ponadto sposób rozpatrywania wniosków - według kolejności ich złożenia. W jego opinii, resort rolnictwa powinien rozważyć czy nie właściwszym sposobem przyznawania pomocy byłby system losowego jej rozdzielania na podstawie złożonych w danym okresie wniosków.

Ostatnim z elementów budzących zastrzeżenia RPO jest sposób wprowadzania zmian do rozporządzenia, który w ocenie Rzecznika nie zapewnił jego adresatom dostatecznej możliwości zapoznania się z opublikowanymi przepisami. Termin wejścia w życie nowych regulacji wynosił jeden dzień od daty jego ogłoszenia.

W związku z tymi wątpliwościami, Rzecznik skierował pismo do ministra rolnictwa Marka Sawickiego z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!