Poseł Ruchu Artur Dębski poinformował na konferencji prasowej, że projekt wniosku o wotum nieufności dla Sawickiego został przekazany do wszystkich klubów parlamentarnych. - W poniedziałek do południa będziemy zajmować się zbieraniem podpisów i na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy chcieli złożyć wniosek o odwołanie ministra Sawickiego - zapowiedział.

W uzasadnieniu wniosku o wotum nieufności napisano m.in., że minister rolnictwa "promował swoją osobę w spocie emitowanym podczas Euro 2012 w najdroższym czasie reklamowym". "Minister Sawicki w ten sposób wykorzystał publiczne pieniądze na rozpowszechnianie swojego wizerunku, biorąc udział w reklamie, która z założenia miała promować efekty unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - napisano w uzasadnieniu wniosku.

Zdaniem Ruchu Palikota, spoty reklamowe z udziałem Sawickiego oraz prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa stanowią ukrytą kryptoreklamę tych polityków, a nie faktyczną informację o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. "Ze względów etycznych i moralnych niedopuszczalne jest wykorzystywanie na autopromocję milionowych kwot z kasy państwa, podczas gdy polska wieś staje się coraz biedniejsza" - podkreślono we wniosku.

Emisja 33 spotów reklamowych - napisano we wniosku - odbyła się w najdroższym czasie antenowym, w trakcie nadawania meczów Euro 2012. Ruch Palikota - powołując się na informacje medialne - pisze też, że jeśli chodzi o kwotę wydaną na spoty, może chodzić o 2-3 mln zł.

Zdaniem Ruchu Palikota, pieniądze wydane przez ARiMR mogły być lepiej spożytkowane, np. na zwiększenie pomocy dla rolników ponoszących straty w uprawach, spowodowane bezśnieżną zimą, czy rozwój rolnictwa ekologicznego.

We wniosku napisano, że poprzez promowanie się w spocie ARiMR Sawicki sprzeniewierzył się swoim ustawowym obowiązkom, do których należy m.in. sprawowanie nadzoru nad Agencją.

Ponadto - jak uzasadnia Ruch Palikota - Sawicki sprawując jednocześnie mandat posła, złamał jedną z zasad etyki poselskiej, zgodnie z którą poseł powinien kierować się interesem publicznym. "Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła" - podkreślono.

Ruch Palikota przypomina, że na jesień zaplanowany jest kongres PSL. "Minister Marek Sawicki promując swoją osobę w emitowanych spotach reklamowych, wspiera jednocześnie oddanych mu popleczników terenowych. (...) Zatem Marek Sawicki mógł nadużyć posiadanych uprawnień celem przejęcia władzy w PSL" - napisano we wniosku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; Ruch Palikota ma 43 posłów.

Podobał się artykuł? Podziel się!