Konkurs jest organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich realizowany jest od dwóch lat przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W tegorocznej edycji konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

  • społecznej,
  • technicznej
  • ekologicznej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu do dnia ogłoszenia Konkursu. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne będzie na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz urzędów marszałkowskich.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do sekretariatów regionalnych KSOW / uprawnionych podmiotów właściwych dla miejsca realizacji inwestycji w terminie od 29 lipca do 15 września 2011 r. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa.

Do etapu ogólnokrajowego zostaną zakwalifikowane te projekty, które zajmą I miejsca, w poszczególnych kategoriach, na etapie regionalnym.

Prace zakwalifikowane do II etapu ogólnokrajowego, będą oceniane przez Centralna Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie wyników konkursu ogólnopolskiego nastąpi podczas uroczystej konferencji podsumowującej Konkurs.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 2004 r. do udziału w konkursie „Przyjazna wieś”.

Udział w konkursie wiąże się nie tylko z możliwością wygrania cennych nagród na poszczególnych etapach ale przede wszystkim będzie promocją zwycięskich regionów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!