W Centrum Kultury Katowice trwa sesja inauguracyjna IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To największa impreza biznesowa Europy Centralnej. Potrwa trzy dni, zgromadzi blisko sześć tysięcy gości, odbędzie się ponad sto paneli dyskusyjnych.

- Przewodnim tematem IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest przyszłość gospodarki. Przewidziano szereg dyskusji na tematy związane ze strategią Europa 2020, problemami kryzysu gospodarczego, rozwoju regionalnego, polityki klimatycznej, wzrostu gospodarczego i przyszłości kluczowych sektorów gospodarki - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, inicjator IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Dzisiaj odpowiadamy na pytanie w jaki sposób przezwyciężyć największe trudności przed którymi stoi Europa w dobie kryzysu. Tegoroczny Kongres ma przed sobą wielkie zadanie. Chcemy zapytać w jaki sposób to, co udawało się Polsce przez ostatnie dwadzieścia lat - rozwój i reformy gospodarcze można przełożyć na większą skalę? W jaki sposób zaradzić problemom Europy? Jak skonstruować i wprowadzić w życie budżet Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 - powiedział prof. Jerzy Buzek przewodniczący rady programowej IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Kongres rozpoczyna debata Europa 2020, której tematem będzie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej jako wsparcie rozwoju gospodarki. Wystąpienie inaugurujące wygłosi prezydent RP Bronisław Komorowski. Po nim głos zabiorą: Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki, Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, oraz Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier w latach 1997-2001.

W tym roku Kongres rozpoczyna się w innym miejscu niż we wcześniejszych latach. Rejestracja uczestników sesji inauguracyjnej w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przy pl. Sejmu Śląskiego prowadzona będzie od godz. 8.45 do godz. 9.45. Istnieje prawdopodobieństwo, że ze względów bezpieczeństwa po tej godzinie rejestracja zostanie zamknięta i wznowiona będzie około 10.30, dlatego organizatorzy proszą o odpowiednio wczesne przybycie. Goście Kongresu powinni brać także pod uwagę utrudnienia komunikacyjne spowodowane przebudową śródmieścia Katowic.

Podobał się artykuł? Podziel się!