Od 12 grudnia do 5 stycznia 2012 r. uprawnieni będą mogli nabyć akcje Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego. Uprawnieni to producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne) współpracujący ze spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez MSP ogłoszenia o prywatyzacji, a także pracownicy firmy.

Przedmiotem zbycia jest 21 tys. akcji stanowiących 26,96 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 100 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!