Projekt stanowiska zostanie przyjęty najprawdopodobniej pod koniec stycznia 2012 r. Będzie on podstawą do udziału przedstawicieli Polski w dalszych pracach nad reformą na forum UE.

Po publikacji pakietu legislacyjnego przez Komisję Europejską 12.10.2011 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do organizacji i związków rolniczych, ale również do uczelni rolniczych i instytutów badawczych z prośbą o analizę propozycji Komisji i pomoc w określeniu rozwiązań, które byłyby najkorzystniejsze dla polskich rolników i całego polskiego społeczeństwa. Zapewnia, że opinie organizacji są brane pod uwagę przy ustalaniu wspólnego stanowiska dot. WPR. 

Jednocześnie MRiRW zapewnia, że prowadzi intensywne konsultacje, także na forum UE, zmierzające do wypracowania takiego kształtu WPR po 2013 r., który będzie zgodny z oczekiwaniami Polski. Celowi temu podporządkowane były także działania rządu, w tym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. i priorytetów polskiej prezydencji w tym obszarze. Pomimo stosunkowo późnej publikacji przez KE pakietu legislacyjnego, rządowi polskiemu udało się przeprowadzić otwartą, pogłębioną i intensywną, debatę, dotyczącą przyszłego kształtu WPR, w ramach której priorytety te zostały wyraźnie zaakcentowane.

W dyskusji nad przyszłością rolnictwa w UE Rząd RP będzie również zwracał uwagę na inne obszary prawodawstwa unijnego, determinujące bezpośrednio lub pośrednio międzynarodową konkurencyjność europejskiego rolnictwa i możliwości kształtowania jego pożądanego modelu. Dotyczy to m.in. innych polityk i aktywności UE, takich jak współpraca międzynarodowa, polityka środowiskowa czy fiskalna. 

Podobał się artykuł? Podziel się!