Program ten przygotowało ministerstwo środowiska. Będzie on realizowany w latach 2011-2015. Jego wykonawcą ma być Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Program "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce" przewiduje cztery kierunki działań. Jest to dostosowanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię oraz analiza wpływu Wspólnej Polityki Rolnej i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko.

Instytut będzie się też zajmował systemami wspierania w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwem i jakością żywności, jak również doskonaleniem metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.

W ramach programu będą podejmowane przedsięwzięcia obejmujące m.in.: dywersyfikację działalności rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodu, aktywizację społeczności wiejskiej czy wzmocnienie znaczenia i udziału rolników na rynku produktów rolnych.

Wydatki na realizację tych zadań wyniosą ponad 41 mln zł - podaje CIR.

Podobał się artykuł? Podziel się!