Ministrowie rozpatrzą projekt rozporządzeń w sprawie: zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora oraz odmian kukurydzy MON 810.

W drugiej połowie grudnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o nasiennictwie, która zezwala na rejestrację i obrót w Polsce nasionami GMO. Ustawa o nasiennictwie zawiera zaledwie dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych.

Rozporządzenia do tej ustawy, którymi zajmie się rząd, mają zakazać uprawiania roślin GMO. - Wejście w życie tych rozporządzeń wraz z ustawą (o nasiennictwie) pozwoli na całkowity zakaz uprawy w Polsce kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, jedynych w tej chwili roślin GMO dopuszczonych do obrotu na terenie UE - podkreślono w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

W UE żywność, pasze i uprawy GMO wymagają zatwierdzenia, a żywność z GMO musi być oznakowana, ale obowiązek ten nie dotyczy mięsa i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt karmionych paszą z GMO.

Pomimo zatwierdzenia produktów bądź upraw GMO, kraj członkowski ma możliwość czasowo ograniczyć lub zakazać upraw GMO na swoim terytorium, ale musi uzasadnić to względami bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska. Z takiej możliwości skorzystały m.in. Austria, Francja, Grecja, Niemcy i Węgry.

Podobał się artykuł? Podziel się!