W ZSCKR Bydgoszcz spotkali się zwycięzcy etapu szkolnego i sprawdzili się w części teoretycznej i praktycznej. Najlepsi w konkursowych zmaganiach okazali się: Krzysztof Rode z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (gm. Dobrcz) (I miejsce), Jakub Olszewski z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie (II miejsce), Mikołaj Ciaciuch z ZSCKR w Bydgoszczy (III miejsce), Paweł Muster z ZSCKR w Kamieniu Małym i Kacper Kucharczuk z ZSCKR w Kamieniu Małym (ex aequo IV miejsce), Mateusz Chmiel z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (gm. Dobrcz) (V miejsce), Kamil Wesołowski z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce (VI miejsce). Dodatkowym punktem harmonogramu były wykłady ekspertów na temat zasad integrowanej produkcji rzepaku i zapylaczy oraz integrowanej ochrony roślin. Swoją wiedzą z uczestnikami podzielili się m.in. prof. dr hab. Marek Mrówczyński i dr Grzegorz Pruszyński.

Z rzepakiem za pan brat

– W naszej szkole kształcimy przyszłych techników: architektury krajobrazu, ogrodników, rolników, weterynarii i hodowli koni. Dlatego szczególną wagę przykładamy do stwarzania jak najlepszych warunków do poszerzania wiedzy teoretycznej przez naszych uczniów, a także praktycznej nauki zawodu – mówił Andrzej Wiosna, dyrektor ZSCKR w Bydgoszczy. – Inicjatywy takie, jak Konkurs Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin są obok praktyk, staży i wizyt w gospodarstwach rolnych kluczem do zdobywania informacji i praktycznych umiejętności. Cieszy nas stała frekwencja wśród uczestników, która pokazuje, że nowoczesne podejście do rolnictwa jest im bliskie. W imieniu swoim i pozostałych organizatorów konkursu gratuluję wszystkim zaangażowania i wspaniałej wiedzy – dodał.

Wiedzę uczestników chwalili również eksperci: – Uczestnicy jak co roku byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu. To cieszy, ponieważ uprawa i ochrona integrowana rzepaku to wymóg, od którego nie da się odejść – mówił prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. – Rzepak ma wysokie wymagania w zakresie agrotechniki, nawożenia, a także ochrony z uwagi na liczną grupę agrofagów, których jest ponad 100. Choć każdy rok jest inny i zwykle rolnik musi radzić sobie z ok. 10-20 szkodnikami czy chorobami w danym roku, powinien mieć pełną wiedzę na temat specyfiki produkcji i zwalczania jej zagrożeń zgodnie z zasadami. Obowiązujące przepisy UE wymagają nieraz działań logicznie sprzecznych z ochroną integrowaną roślin, dlatego warto umieć odnaleźć się w każdej sytuacji. Taką umiejętnością wykazali się uczestnicy konkursu i mam nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce – dodał prof. dr hab. Marek Mrówczyński.