W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bohonikach (Podlaskie), ale - ze względu na skomplikowany charakter sprawy - odroczył o tydzień publikację uzasadnienia tej decyzji.

Ubój miał miejsce w czasie muzułmańskich uroczystości Kurban Bajram w październiku 2013 roku; jest on nieodłącznym elementem tego święta.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uboju bez ogłuszania złożyło kilka organizacji obrońców praw zwierząt. Trafiły one do Prokuratury Rejonowej w Sokółce, która - po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego - odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Oceniła bowiem, że nie można uznawać za przestępstwo "zachowania stanowiącego realizację zagwarantowanych przez prawo międzynarodowe i konstytucję praktyk religijnych".

Prokuratura oceniła, że w aktualnie obowiązujących przepisach brak jest jasnych i sprecyzowanych regulacji prawnych, które mogłyby w sposób konkretny ustalić zakres ochrony zwierząt i swobody praktyk religijnych poprzez dokonywanie uboju rytualnego. Uważa też, iż obecnie mamy do czynienia z kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii.

Obrońcy praw zwierząt decyzję śledczych zaskarżyli, a Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił to postanowienie.

- Zdaniem sądu ocena zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem obowiązujących przepisów dokonana przez prokuratora, nie została przeprowadzona w sposób pełny- - poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, sędzia Przemysław Wasilewski.

Sąd w Sokółce uznał, że przed podjęciem decyzji, jak oceniać zdarzenia w Bohonikach z punktu widzenia prawa karnego, należy dokonać wykładni przepisów rozporządzenia Rady Europy z września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania i ustawy krajowej z sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Jak zaznaczono, jeśli prokuratura uzna, że doszło do popełnienia przestępstwa, powinna przeanalizować stopień społecznej szkodliwości tego zachowania. Według sądu prokurator powinien porównać też ubój o charakterze rytualnym, stanowiący przedmiot prowadzonego postępowania, z prawnie dopuszczalnym uśmiercaniem zwierząt w warunkach przemysłowych bądź też w czasie polowania.