Agnes Trawny sądownie odzyskała dom i obejście w Nartach w 2005 r. Teraz Władysław i Władysława Głowaccy domagali się od niej 210 tys. zł za nakłady czynione przez 30 lat, tj. za remonty, nasadzenia w sadzie i zarybianie stawu. Sąd oddalił ich powództwo w całości, uznając, że nakłady wniesione w nieruchomość Trawny przez Głowackich należy podzielić na konieczne i ulepszające.

Sędzia Beata Grzybek uzasadniając wyrok powiedziała, że zdaniem opiniującego w tej sprawie biegłego z zakresu budownictwa jedynym nakładem koniecznym, jaki uczynili Głowaccy, była budowa hydroforni o wartości 1624 zł (uwzględniono koszty amortyzacji).

"Trzeba pamiętać jednak, że mieszkając w Nartach Głowaccy nie płacili przez szereg lat żadnego czynszu, a z wyliczeń biegłego wynika, że gdyby płacili nawet stawki komunalne, a nie rynkowe, to przez te lata musieliby zapłacić ponad 15 tys. zł. Tak więc nakłady poniesione na budowę hydroforni znalazły pokrycie w korzyściach, jakie uzyskali, nie płacąc czynszu" - wyjaśniała sędzia.

Za nakład ulepszający sąd uznał docieplenie budynku o wartości 1217 zł (także po amortyzacji). Tu jednak sąd uznał, że skuteczne było zrzeczenie się Władysława Głowackiego roszczeń względem Trawny - pismo takiej treści Głowacki podpisał, gdy wyprowadzał się z Nart. Przed sądem Głowacki mówił, że nie miał świadomości, co podpisuje, że nie miał wówczas okularów, a odczytanej treści nie rozumiał. Sądu nie przekonały te twierdzenia.

"Pani Głowacka relacjonując to zdarzenie mówiła, że mąż powiedział: "Co ja zrobiłem?!". To świadczy o tym, że pan Głowacki wiedział, co podpisuje. Poza tym to pismo nie było napisane w sposób skomplikowany, w aktach są umowy kredytowe podpisane przez państwa Głowackich, które w treści są znacznie bardziej zawiłe od tego dokumentu" - mówiła sędzia Grzybek.

Sąd uznał, że zwracanie Głowackim kosztów za posadzenie drzew owocowych w sadzie i zarybianie stawu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. "Przecież przez ponad 30 lat państwo Głowaccy korzystali z sadu i stawu" - przypomniała sędzia.

Reprezentujący Głowackich mecenas Lech Obara powiedział, że w jego ocenie Głowacki nie wiedział, co podpisuje. "Zamierzamy to udowodnić, odwołamy się do sądu apelacyjnego, a jak będzie trzeba, to i Sądu Najwyższego, bo obywatele polscy powinni wiedzieć, czy mają prawo rościć wobec ludzi, którzy odzyskali nieruchomości, w których ci mieszkali" - argumentował Obara.