19 marca 1981 r. w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy grupa związkowców, którzy przyszli przedstawić postulaty uczestników trwającego od trzech dni w mieście strajku chłopów, domagających się m.in. rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", została siłą wyprowadzona z budynku. Trzech z nich zostało dotkliwie pobitych.

- Mija 36 lat od tych dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce tu w Bydgoszczy. Ktoś powie, że to historia, ale historia wciąż żywa, bo zakorzeniona nie tylko w pamięci mieszkańców miasta i regionu, ale także działaczy Solidarności tej rolniczej i tej pracowniczej. Wydarzenia Bydgoskiego Marca to jeden z tych przełomów, tych przełomowych momentów, które doprowadziły nas w konsekwencji do upragnionej wolności - mówiła Sadurska na uroczystości w dawnej sali WRN.

Minister podkreśliła, że uczestnicy wydarzeń dawali świadectwo odważnego działania, nie zgadzali się na żadne kompromisy i byli razem, ludzie ze wsi i miast, robotnicy i chłopi. "Ten bezprecedensowy akt przemocy władz wobec bezbronnych obywateli i propagandowe manipulacje spotkały się z oburzeniem całego społeczeństwa. Fala strajków objęła praktycznie całą Polskę. Do czterogodzinnego strajku dołączyli się również uczniowie i studenci. Wydarzenia bydgoskie okazały słabość i bezbronność reżimu, przede wszystkim otworzyły kilka tygodni później drogę do rejestracji pierwszej autonomicznej organizacji chłopskiej, NSZZ Rolników Indywidualnych +Solidarność+" - mówiła szefowa prezydenckiej kancelarii.

Sadurska wskazała, że dzisiaj w wolnej Polsce trzeba pamiętać, że ideały, które przyświecały ludziom w tamtych czasach - walka o godność, prawa pracownicze i prawa obywatelskie - ciągle są nakazem dla wszystkich. - Polska ma dzisiaj przed sobą bardzo ważne cele. Niezależność, samorządność, niepodległość i solidarność to wciąż aktualne hasła, to wciąż wartości dla nas wszystkich fundamentalne - dodała minister.

Zasłużonym działaczom Sadurska wręczyła Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Wręczono też medale marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis i odznaczenia związkowe.