Minister poinformował, że taki projekt omówił w czwartek komitet stały Rady Ministrów. Sawicki zaznaczył, że projekt dotyczy nie tylko ostatnich nawałnic, huraganowych wiatrów, ale też poszkodowanych po majowych przymrozkach, które spowodowały duże straty w uprawach - głównie owoców.

- Program specjalny przewiduje pomoc dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych, również majowych przymrozków. Rolnicy będą mogli otrzymać jednorazowy zasiłek socjalny w wysokości 2 tys. zł na gospodarstwo - podał.

- Ten program wymaga jeszcze zatwierdzenia przez rząd, ale komitet stały zaakceptował go bez sprzeciwu i mam nadzieję, że na wtorkowej Radzie Ministrów, będzie to tylko formalność - zaznaczył Sawicki.

Minister powiedział w piątek dziennikarzom, że od kilku lat istnieje obowiązek ubezpieczania upraw i zwierząt. Jednak tam, gdzie zakłady ubezpieczeniowe odmawiają rolnikom zawarcia ubezpieczenia, ten obowiązek jest z rolników ustawowo zdejmowany. - Wystarczą oświadczenia trzech ubezpieczycieli, którzy odmówią ubezpieczenia produkcji, wówczas nie ma żadnych restrykcji - mówił.

Dziennikarze pytali ministra o pomoc dla rolników poszkodowanych w ostatnich huraganach i nawałnicach, którzy stracili nie tylko uprawy, ale też majątek trwały, np. nieobjęte ofertą przez zakłady ubezpieczeń tunele foliowe. Tylko w woj. mazowieckim, według szacunków, zniszczonych zostało ok. 10 tys. tuneli z uprawami.

- W przypadku strat, które rolnicy ponieśli w majątku trwałym, podobnie jak pozostali mieszkańcy dotknięci żywiołami i jak inne grupy zawodowe, rolnicy również będą korzystali ze wsparcia do 6, 20 lub 100 tys. zł na odtworzenie majątku - powiedział. Chodzi o zasiłki socjalne i remontowe.

Minister przypomniał, że rolnicy mogą też wystąpić o umorzenie lub odroczenie składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie wnioski mogą też dotyczyć obsługi kredytów oraz zapłaty podatku gruntowego.

Rolnicy poszkodowani w katastrofach żywiołowych będą mogli uzyskać kredyt preferencyjny, o oprocentowaniu 0,1 proc. - przypomniał minister. - Na 124 tys. gospodarstw poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi, z takiego kredytu skorzystało ponad 105 tys. - dodał.